top of page
istinye mimarlık.png

1880'
ler-
den
1940'
lara

Öncüler, kadınların en hafif deyişle akla bile gelmediği, geldiklerinde de tercih edilmedikleri bu mesleğe sessizce, hatta iddiasızca girdiler. Ama okulların kapılarını adeta zorladılar. Kadınları kabul eden ilk okul ABD’de MIT oldu. Ancak mezuniyetlerinin ardından çoğu zaman görmezden gelindiler. Uzun süre kendilerine iş dünyasının ve müşteri kitlesinin yalnızca çeperlerinde yer bulabildiler. Onlar çizgidışı ve zorlu kadınlardı. 

Bir “erkek” mesleğine katılmaya çabalayan cüretkar ve öncü kuşak

slash-orta.png

Theodate 

Pope

Ripple

Julia

Morgan

Sophia 

Hayden

Benett

Margarete

Schutte

Lihotzky

Leman

Tomsu

Münevver

Belen

Şemsa

Demiren

Cahide

Tamer

Mualla 

Eyüboğlu

Selma

Emler

Theodate Pope.jpg

Theodate Pope Ripple

1867-1946

avon old farms.jpg

avon old farms school 1920-29

Erkekler dünyasına bir özgüven ve ego patlamasıyla giren mimar. Adı Theodate’i (Yunanca “seni Tanrı verdi”) bile ailesi değil, yetişkinliğinde kendisi seçti. Bir mimarlık okulunda öğrenim görmedi; mimarlığı kendi bireysel çabasıyla öğrendi.

Theodate Pope Ripple
Theodate Popo Ripple

Julia
Morgan

1872-1957

Julia Morgan.jpg
Julia Morgan
Sophia Hayden.jpg

Sophia
Gregoria
Hayden
Bennett

1868-1953

SophiaHaydenBennett
Margerate Schutte Lihotzky
Margarete Schütte-Lihotzky_edited.jpg

Margerate
Schütte-
Lihotzky

1868-1953

Leman Tomsu.jpg

Leman
Cevat Tomsu

1868-1953

Leman Tomsu
Münevver Belen.jpg

Münevver
Belen Gözeler

1913-1973

Münevver Belen

Şemsa
Demiren Calsat

1919-2001

Şemsa Demiren.jpg
Şemsa Demiren
Cahide Tamer.jpg

Cahide
Tamer

1915-2005

Cahide Tamer
Mualla Eyüboğlu.jpg

Mualla
Eyüboğlu
Anhegger

1919-2009

Mualla Eyüboğlu
Selma Emler.jpg

Selma
Emler

1920-?

bottom of page