istinye mimarlık.png

1950'
ler-
den
1980'
lere

Bu kuşak öncüler kuşağından bile daha zor bir mücadele ortamında çalıştı. Öncekiler erkeklerin önemsemeyerek bıraktığı dar bir çalışma bölgesine sığınmışlardı. Yaklaşık 1950-80 arasında aktif olan bu mimarlarsa, tasarım alanında karşı cinstekilere eşdeğer bir önem kazandılar ve yaratıcı düşünsel etkinlik gösterdiler. Kendilerine sunulan dar olanaklar bağlamında “figüran” gibi katıldıkları mesleğin başrol oyuncularından oldular. Onların tarihsel öneminin her geçen gün daha fazla farkına varıyoruz.

Tasarım kariyeri inşa etmek için verilen zorlu mücadelelerin dönemi. Eşdeğerleşme arayışları

slash-orta.png

Jane

Drew

Lina Bo

Bardi

Alison

Smithson

Denise

Scott

Brown

Afife

Batur

Sevinç

Hadi

Jane 
Drew

1911-1996

 
lina bo-bardi.jpg

Lina Bo
Bardi

1914-1992

 
 

Alison
Smithson

1928-1993

 

Denise
Scott
Brown

1928-1993

Afife
Batur

1935-2020

 
Sevinç Hadi.jpg

Sevinç
Hadi

1935-2020