top of page
istinye mimarlık.png

20.yy'ın son-
larındanbugüne

Kadın mimar değil, mimar olarak anılmaya başlayan, uluslararası “mimarlık sosyetesi”ne dahil olan ilk tasarımcılar. Onlar erkek gölgesinde hiç kalmadılar. Dünya tarihinde yeni bir dönem açtılar. Mesleğin binlerce yıllık “makus talihi”ni dönüştürdüler. Renk ve ırk körü olmaya başlayan, kültürel ve ulusal kimlik önyargılarından kurtulmaya doğru ilerleyen güncel mimarlık pratiğinde cinsiyetin de tanımlayıcı bir meslek para  metresi olmaktan çıkmasını sağladılar. Eşitlikçiliğe, dolayısıyla özgürleşmeye giden yolu emekleriyle döşediler. En azından bunun mümkün olabileceğini gösterdiler.

İlk özerk kadın-mimar bireylerin doğuşu: Mimarlık alanında cinsel kimliğin dışlayıcı anlamını yitirmeye başlaması

slash-orta.png

Gae

Aulenti

Kazuye

Sejima

Odile

Decq

Zaha

Hadid

GAE AULENTI.jpg

Gae
Aulenti

1927-2012

kazuyo sejima.jpg

Kazuye
Sejima

1956

Odile Decq.jpg

Odile
Decq

1955

Zaha Hadid.jpg

Zaha
Hadid

1950-2016

bottom of page