top of page

Dijital Fabrikasyon  Laboratuvarı

Mimarlık disiplinini ilgilendiren yeni düşünme ve üretim süreçleriyle karşılaşmak İstinye Üniversitesi Vadi Kampüs’te oluşan tasarım kültürünün önemli bir parçasıdır. Buradan yola çıkarak sınıf ve stüdyonun uygulamalı bir uzantısı olarak kurulan Dijital Fabrikasyon Laboratuvarı (CNC LAB), güncel teknolojik gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan yeni ihtiyaç ve olasılıkların araştırılmasını hedefleyen bir laboratuvardır.

Laboratuvar; sayısal üretim, hızlı prototipleme, test etme, fiziksel maket üretimi, ahşap işlemeye olanak sağlayacak geniş donanım olanaklarına sahip olup tüm İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin kullanımına açık bir ortam olarak yapılandırılmıştır.

bottom of page