top of page

Arzu Erdem

Prof. Dr.

Arzu Erdem

Arzu Erdem, Prof.Dr. (İTÜ Mimarlık Fakültesi Lisans 1983, Yüksek Lisans 1985, Doktora 1995) İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 1988-2009 yılları arasında Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak görev alan Arzu Erdem, aynı üniversitede 2012-2013 yıllarında Mimarlık Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2015-2017 yılları arasında Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. 2017 yılında göreve başladığı KHAS Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan’ı ve eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve mesleki araştırmaları, görevleri, yarışma jüri üyelikleri, katıldığı ve ödüller aldığı yarışma projeleri, profesyonel mimari projeleri, uygulamaları, çalışmaları, bilimsel makale ve bildiriler ile sunumları bulunmaktadır. 2012 yılında Istanbul Su Medeniyetleri Projesi ile koruma dalında Ulusal Mimarlık Ödülü almaya hak kazanan mimari ekibin içinde yer almıştır.
Araştırmaları, mimarlık eğitimi, tasarım pedagoji ve süreçleri, bilişim teknolojileri ve tasarım pratikleri alanlarında yoğunlaşmaktadır. 2014-2018 yılları arasında Uluslararası Venedik Mimarlık Bienali’nin Türkiye Bilim Komitesi’nde yer almıştır. Prof. Erdem aynı zamanda doğal hayat ve bio-çeşitlilik konularında çalışma ve araştırmaları bulunan Rubicon Foundation (Hollanda)’nın ve İŞ GYO_Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin ve SEV-Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

bottom of page