top of page

Ayşe Yetişkin Kubilay

Dr.

Ayşe Yetişkin Kubilay

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde tamamlamıştır. Batı kaynaklı gravür ve harita alanında, görsel ve yazılı kaynakları okuma/değerlendirme alanında uzman olarak çalışmalarını yürütmektedir.
Genel Sanat Tarihi, İstanbul’un Kentsel Gelişimi, Osmanlı coğrafyası ve İstanbul konulu gravürler ve haritalar, Lale Devri ile Batılılaşma dönemi ve sonrasındaki sosyo-kültürel yaşam ve mimari alandaki değişimler, gezginler, ressamlar ve oryantalistler tarafından Osmanlı Dünyasıyla ilgili gözlemler ve kültürel yansımaları, Doğu-Batı karşılaşmaları üzerine çalışmaktadır.
Pek çok sayıda makale, kitap, bildiri yayınlarının yanında kitap editörlüğü, konferans ve seminer çalışmaları olup birçok sergi çalışması mevcuttur. Atlas tarih dergisinin danışma kurulunda yer almaktadır. 2009 yılında yayınlanan “1422-1922 İstanbul Haritaları” kitabı ile 2011- Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) 10. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülü ve 2010 Yılı Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü kazanmıştır.

bottom of page