Batu Bayülgen

Dr. Öğretim Üyesi

Batu Bayülgen

2000 yılında lisans eğitimini tamamlayan Bayülgen’in yüksek lisans ve doktora çalışmaları İstanbul’daki Geç Antik dönem yapılarının mimarlığı üzerinedir. Şehirdeki arkeolojik malzemenin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda yer almıştır. Yine 2014 yılından bu yana geç antik mimarlık üzerine, sembolizm tartışmaları ve bunun demateryalizasyon ve illüzyon ile ilişkisine odaklanan bir dersin yürütücülüğünü yapmaktadır. Çeşitli mimari tasarım yarışmalarına katılmıştır ve 2016 yılından bu yana ikinci yıl tasarım stüdyosu dersleri yürütmektedir.