top of page

Emre Gündoğdu

Stüdyo Yürütücüsü

Emre Gündoğdu

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlayan İbrahim Emre Gündoğdu, 'Mimarlık Eğitiminde Aktivizm' başlık yüksek lisans çalışmasını aynı bölümde gerçekleştirmiştir. Lisans öğrenciliği zamanında Ölçek 1/1 oluşumu ile başlayan sosyal mimarlık ile ilgili çalışmalarını, 2011 yılından beri Herkes İçin Mimarlık Derneği bünyesinde sürdürmektedir. Dernek bünyesinde kırsal ve kentsel alandaki tasarım ve uygulama işlerinin yanı sıra araştırma projeleri ve atölyelerde aktif rol almaktadır. Çeşitli üniversitelerde bireysel ve dernekle beraber mimari proje stüdyoları ve seçmeli derslerde yer almış olan Gündoğdu 2020 yılından itibaren İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 1. Sınıf proje stüdyosunun yürütücülük yapmaktadır. Gündoğdu ayrıca İTÜ Mimari Tasarım doktora programında alternatif müşterek mimarlık örgütlenmeleri üzerine doktora çalışmasına devam etmektedir.

bottom of page