top of page

Ferhan Yürekli

Prof. Dr.

Ferhan Yürekli

Ferhan Yürekli, 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1970-2012 arasında kesintisiz olarak aynı fakültede Bina Bilgisi-Mimari Tasarım kürsülerinde, asistan, doçent, profesör olarak çalıştı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verdi. Yüksek lisans ve Doktora tezi yönetti. Aynı fakültede Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Dekanlık yaptı. Ayrıca Anadolu, Uludağ, Osmangazi Üniversiteleri ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde davet üzerine Mimari Proje dersleri verdi. Moskova Mimarlık Akademisi’nde misafir jüri üyesi olarak bulundu. Archiprix-Türkiye Öğrenci Yarışması kurucu üyesidir.

bottom of page