top of page

Sarper Takkeci

Öğretim Görevlisi

Sarper Takkeci

Mimarlık lisans ve Mimari Tasarımda Bilişim yüksek lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden alan Mehmet Sarper Takkeci, doktora çalışmasına aynı üniversitede devam etmektedir. Çeşitli mimarlık ofislerinde ve serbest olarak çalıştıktan sonra mimarlık ile ilgili çalışmalarını 2011 yılından beri Herkes İçin Mimarlık Derneği bünyesinde devam etmektedir. Dernek bünyesinde AÇEV ile birlikte ortak yürütülen “Kadın Mekanları” projesinde, 2018 Venedik Mimarlık Bienali, Türkiye Pavyonu bünyesinde yürütülen 10. Vardiya “Uçsuz Bucaksız Azınlık Atölyesi”, 2019 Şikago Mimarlık Bienali kapsamında üretilen “Gizli Bileşen” yerleştirmesinde yer almıştır. Okan Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi’nde mimari proje stüdyosu, sayısal medya ve tasarım derslerinde öğretim görevlisi olarak görev almıştır.

bottom of page