Savaş Ekinci

Dr.

Savaş Ekinci

Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde 2001 yılında tamamlayan Savaş Ekinci, yüksek lisansını ise 2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Bilgisi Yüksek Lisans Programı’nda “Hafif Çelik Yapım Sistemleri – Taşıyıcı Sistem, Yapı Fiziği Etkileri ve Mimari Tasarım İlkeleri Açısından Analizi” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Doktora çalışmasını, 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Bilgisi Doktora Programı’nda “Mevcut Yapıların Uyarlanabilirlik Kapasitesini Belirleme ve Değerlendirme Yöntemi” başlıklı tez ile tamamlayarak Doktor unvanı almıştır. Hâlen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapı Bilgisi Bilim Dalı’nda çalışmakta olan Savaş Ekinci, 2017 yılı itibari ile İstinye Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde davetli öğretim üyesi olarak teori ve uygulama dersleri vermektedir.