top of page

Zehra Tonbul

Dr. Öğretim Üyesi

Zehra Tonbul

Zehra Tonbul Mimarlık Kuramı ve Tarihi alanında çalışmaktadır. Araştırmaları yirminci yüzyıl sanat ve mimarlık tarihi, teorisi ve felsefesi üzerine odaklanmaktadır. Tarih yazımı, düşünce tarihi ve modernizm çalışmaları konularını kapsar. Doktora tezini Boğaziçi Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi eş danışmanlığında tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Mimarlık lisans derecesine ve Cambridge Üniversitesi'nden Mimarlık Tarihi ve Felsefesi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

bottom of page