top of page

22-23 Güz Dönemi Mimari Tasarım Stüdyoları

Dikey Proje Grupları:
Vertical Studios:"Kintsugi / Onarmanın Poetikası"

Mimari Proje 5,6,7

[Zehra Tonbul]


2022-2023 dikey mimari stüdyosunun ekseni kentin yara almış fiziksel- topografik, sosyal-tarihi dokularına yaratıcı yaklaşım yöntemleri geliştirmektir. Stüdyo, kenti organik bir dokular ağı olarak okurken, yaralarını, kopuşlarını mimari haritalandırma üzerinden tespit ve ifade etmeye çalışır.


Bu yaklaşımla modernizmin tabula rasa- sıfırdan yeniden yapma- yaklaşımları yerine katmanlı mimari öneriler geliştirmenin olanaklarını araştırmaya yöneliktir. Bu yönüyle yıkıma karşı onarma etik ve estetiği üretir. Bu estetik, kent dokusunun kırılganlıklarını ortaya çıkarır.


görsel: Howard Freeman, Creative Commons License, Flickr"Transfer Hub"

Mimari Proje 5,6,7

[Elif Ebru Yılmaz]


‘Transfer Mekanları’ kaçınılmaz hareketliliği içerisinde deneyimlenen seyahat etkinliğinin en önemli bileşenlerinden biridir. Transfer işlevinin sosyal ve biçimsel çıktıları büyük bir alanı zapt ederek parçası olduğu bağlamla diyalektik bir ilişkiye girer. Bu stüdyo, İstanbul Harem Otogarı’nı konumlandığı fiziki, tarihi ve sosyal doku içerisinde tartışmaya açarak farklı türden bir ‘toplumsal mekan’ üretiminin imkanlarını sorgulayacaktır. Stüdyonun amacı ‘liman kenti’ fenomenini sorunsallaştırırken başat bir işlevi daha esnek bir mekânsal örüntü içerisinde örgütleme becerilerini geliştirmektir. Dikey stüdyo çerçevesinde geliştirilecek tasarım önerilerinde ‘Otogar Yapısı’ odak proje olarak ele alınacak, proje seviyesine paralel olarak çalışma alanı ve kapsamı tematik yaklaşımlarla doğrudan ilişkili olarak genişleyerek değişecektir

Homo Ludens için Mimarlık “Okulu”

Mimari Proje 5,6,7

[Sarper Takkeci]“Oyun “gerçek” hayatın dışına çıkıp kendine özgü doğası olan geçici bir faaliyet alanına girmektir.” *


22-23 Güz yarıyılında yürütülecek mimari proje stüdyosu, yeni nesil öğrenen ve oyuncu paradigmasını odağına alarak güncel mekâna dayalı pedagojik yaklaşımları araştırmayı hedeflemektedir. Stüdyo boyunca; öncüller üzerinden mimarlık ve ilişkilendiği disiplinler özelinde mekân-öğrenme ilişkisi araştırılacak, buradan yola çıkarak bilgi odaklı tipolojilerin mimarlık eğitiminin mekânsal koşullarıyla bir araya gelerek ortaya çıkarabileceği hibrid potansiyelleri açığa çıkarılacaktır.


(*)Huizinga, J. (1938). Homo Ludens Oyunun Kültür İçindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme.Görsel: De Kinderspielen, Pieter Brueghel, 1560 

"Undermining 'Skin' and 'Typology'"

Architectural Project 5,6

[Banu Özkazanç]


The studio will focus on the incapabilities of two architectural cliches: SKIN & TYPOLOGY


[undermining SKIN]

As a warm-up session, the studio will seek to undermine the hegemony of ‘skin’ by searching for possibilities within a subterranean life. The studio process will be mostly based on creating ideas and debates as well as introducing design proposals. The parallel objective will be re-imagining the visual presentation in architecture.


[undermining TYPOLOGY]

The following studio session will mainly criticize the conventional dwelling forms in urban areas and the typologies created and maintained within. The design research should be based on the exploration of new urban living possibilities exempt from typology. The functional stereotypes will be questioned as well as the household structures, domesticity, public/private dichotomy, home/workplace distinction, nature versus artificial etc. which form the basis for all urban typologies.görsel: Urban Rigger, BIG
Exploring Lifeworld for Building Future at Bedrettin District

Architectural Project 5,6

[Semra Aydınlı]


Holistic and Dialectical Studio Culture


Urban Commons: togetherness, belongingness, wholeness


A crucial focus of urban commons is the interface between the urban space and the creative thinking: street-art, wall paintings, co-production arts and crafts…..


For understanding the potential meaning and function of the place:

what does this place want to be?


The aim of this semester,

· Understanding the current lifeworld and creating a web of life for future in Bedrettin district, where socio-cultural codes create an aura..


· Triggering imagination with futuristic designs…

…….discovering the spirit of the place by reading urban environment /

understanding and interpreting.


· …the concepts such as Commons and Co-production are the important dynamics that motivates the design issues of this semester.


“Arts and Crafts Co-Production” will motivate the local people to share the experiences of the newcomers.


Small scale interventions in public space:

Acting together with existing environment makes place unique having environmental atmosphere, sense of place…

Architectural Design Studios 22-23 Fall Semester

bottom of page