top of page

Bahar Dönemi Mimarlık Seçmeli Dersler

2021-22 Bahar Dönemi Mimarlık (Tr) Seçmeli Dersler


Mimarlık ve Teknoloji Tartışmaları (MIM099)

[Sarper Takkeci]

Ders, çağdaş mimarlık ve diğer tasarım alanlarında temel bir kavram olarak bilgi ve hesaplama teknolojilerini odağına almaktadır. Ders kapsamında, bilgisayar devrimi, sibernetik, yapay zeka ve tasarım, yaratıcılık, doğa, beden, yer ve gerçeklik kavramlarımızdaki bağlantılı dönüşümlere yanıt veren kuram ve uygulamalar incelenecektir.
Çelik Yapılar (MIM042)

[Tansu Dinçer]

Mimari tasarım düzleminde çelik taşıyıcı sistemlerin nitelikleri ve genel prensiplerine dair detaylı bir bilgilendirmeyi, mimarın tasarım aşamasında ihtiyaç duyacağı temel prensipleri içselleştirmesini amaçlamaktadır. Bu ders mühendislik tasarım ve hesap yöntemlerinin anlatılmasından ziyade, çelik taşıyıcı sistemin mimari tasarımda kullanılma amaç ve yöntemlerine yoğunlaşmaktadır.

Mimari Fotoğraf (MIM023)

[Beril Gür]

Öğrencilerin fotoğraf tarihi, teknolojisi ve mimari fotoğraf teknikleri hakkında bilgi sahibi olup, uygulama fırsatı edinebilecekleri iki gezi içeren bir derstir. Derste fotoğraf aracılığıyla bütünlüklü bir görsel anlatı oluşturma becerisi kazanılması hedeflenir. Dijital ortamda üretimde bulunulacağı için öğrencilerin tüm yarıyıl boyunca bilgisayar, kamera ya da akıllı cep telefonu kullanmaları gerekmektedir.


fotoğraf: Balthazar Koreb
Portfolyo (MIM100)

[Sarper Takkeci]

Ders, basılı ve çevrimiçi portfolyo aracılığıyla, öğrencilerin kendi tasarımcı karakter ve kişiliğini temsil edebilmeleri için gerekli kavram ve araçları tanıtmayı hedeflemektedir.
Mimarlık Konuları (MIM011)

[Ferhan Yürekli]

Dersin amacı, öğrencileri güncel ve tarihsel mimarlık konuları hakkında eleştirel düşünmeye yönlendirmek; tarih boyunca mimari biçimleniş süreçlerini ve yöntemlerini kendi toplumsal koşulları içerisinde incelemek, mimarlığa dair konuları tartışmaktır.
Mimarlıkta Anlatısal Süreçler (MIM0101)

[Beril Sezen]

Ders, mimarın ‘‘anlatıcı’’ karakterini geliştirmek üzerine odaklanmaktadır. Öğrenciler görsel bir süreç tasarlayacak ve bu esnada el çiziminden dijital araçlara kadar farklılaşan çeşitli görsel mecraları deneyimleyeceklerdir. Bu farklı araçlar arasındaki etkileşim de dersin başlıca odaklarından birisidir.
Dijital Fabrikasyon Düşüncesi (MIM070)

[Mehmet Berk Bostancı]

Bu ders dijital fabrikasyona bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında kağıt, ahşap, beton ve plastik gibi temel malzemelerin özelliklerinin, hesaplamalı tasarım ve dijital üretim düşüncesi ve teknikleri bağlamında keşfedilmesi hedeflenmektedir. Dönem boyunca giderek artan bir şekilde dijital üretim süreçleri ve montaja odaklanılacaktır.
Sinematografik Mekan Analizi (MIM077)

[Can Tanyeli]
Görsel Mekan Okumaları (MIM006)

[Ayşe Yetişkin Kubilay]

Derste, herhangi bir sanat yapıtında kullanılan temalar ve imgelerden yola çıkarak sanat eserleri “tarihsel kanıt olarak kullanılabilir mi?” sorusu üzerinden giderek “okumalar” yapılır. Görünenin ardındaki gerçek tartışmaya açılır.Tarihsel Mekan Okumaları (MIM012)

[Ayşe Yetişkin] 


2021-22 Spring Semester Architecture Electives
Sections of Istanbul (ARCH094)

[Emre Gündoğdu]

Sections of Istanbul course aims to examine the traces of infrastructure and upper rstructures and settlements of Istanbul with a geographical perspective that includes history, culture and economy. Before the field trips to be made, the students will make researches the places on the trip route and make presentations during the trip. At the end of the semester, students are expected to research and present a theme of their choice. A reading list will be given to the students and there will be discussions about the readings in the lessons.


Visionary Architecture (ARCH077)

[Hale Sinirlioğlu]

This course examines examples of visionary and utopian architecture, which existed only on paper; yet their imaginative production shaped the architectural vision of their time. The course explores the role of the “unbuilt” in architectural history and practice through discussions on examples of visionary architecture in relation to the social, political and architectural developments of their period.


Digital Fabrication (ARCH070)

[Mehmet Berk Bostancı]

This course is aimed to act as an introduction to digital fabrication. Grasshopper, a Rhino plug-in, will be used as a primary digital modeling tool. Students will learn how to use the tools and software to execute their architectural design projects. The course will also explore qualities of basic materials such as paper, wood, concrete, and plastics in the context of computational design and digital fabrication thinking and techniques.


Spring Semester Elective Courses

bottom of page