top of page

Istanbul Boğazı'nda Dalyanların Yeniden HayaliÖğrenci Fikir Yarışması:
İstanbul Boğazı’nda Dalyanların Yeniden Hayali

İstinye Üniversitesi, Mimarlık Bölümü tarafından ikincisi düzenlenen öğrenci fikir yarışması, mimarlık öğrencilerini, Boğaz kıyılarında artık görmediğimiz İstanbul dalyanlarını tekrar düşünmeye davet ediyor.


İstanbul Boğazı’nda “Kara-Deniz Arasında Yaşam ve Üretim” teması altında, dalyanların güncel bağlam ve imkanlarla yeniden düşünülmesi ve kent-kıyı ilişkisini sosyal ve ekolojik bir praksis olarak ele alan önerilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yarışma, Türkiye’de öğrenim gören mimarlık öğrencilerinin bireysel veya ekip halinde katılımına açık bir fikir yarışmasıdır.


Son başvuru tarihi 4 Temmuz 2022Yarışma soru ve cevaplarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://gstm.istinye.edu.tr/tr/haberler/sorular-ve-cevaplarYarışma föyü, ek belgeler ve detaylı bilgi için: https://gstm.istinye.edu.tr/tr/haberler/ogrenci-fikir-yarismasi-istanbul-bogazinda-dalyanlarin-yeniden-hayali


----Student Ideas Competiton:
Reimagining Dalyans of İstanbul

Organized by Istinye University, Department of Architecture, the student idea competition invites architecture students to think again about the Istanbul dalyans, which are no longer visible on the shores of Bosphorus.


Under the theme of "Livelihood Structures Between Land and Sea" along the Bosphorus, the competition aims to open a ground for rethinking of dalyans within the contemporary context and potentials, and developing proposals that considers ecological and and socio-economic role of these structures.


The idea competition is open to the participation of all architecture students studying in Turkey. Students may participate individually or in groups.


Project submissions due July 4, 2022


The submitted questions and answers are published: https://gstm.istinye.edu.tr/tr/haberler/sorular-ve-cevaplarProject brief, attachement files and further information: https://gstm.istinye.edu.tr/en/haberler/student-ideas-competition-reimagining-dalyans-istanbul

Reimagining Dalyans of Istanbul

bottom of page