top of page

Onarmanın Poetikası

Stüdyo Yürütücüsü: Zehra Tonbul

Kintsugi / Onarmanın Poetikası

2022-2023 dikey mimari stüdyosunun ekseni kentin yara almış fiziksel- topografik, sosyal-tarihi dokularına yaratıcı yaklaşım yöntemleri geliştirmektir. Stüdyo, kenti organik bir dokular ağı olarak okurken, yaralarını, kopuşlarını mimari haritalandırma üzerinden tespit ve ifade etmeye çalışır.

Bu yaklaşımla modernizmin tabula rasa- sıfırdan yeniden yapma- yaklaşımları yerine katmanlı mimari öneriler geliştirmenin olanaklarını araştırmaya yöneliktir. Bu yönüyle yıkıma karşı onarma etik ve estetiği üretir. Bu estetik, kent dokusunun kırılganlıklarını ortaya çıkarır.

bottom of page